Další vzdělávání v managementu produktů cestovního ruchu

Spolek Tradiční řemesla Bernard získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt, jehož cílem je vytvořit vzdělávací program pro tvůrce, poskytovatele a zprostředkovatele produktů cestovního ruchu v Karlovarském kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti těchto produktů.

Cílovou skupinou jsou podnikatelé a zaměstnanci v oborech cestovního ruchu a NNO podílející se na přípravě podmínek pro CR.

Kurz obsahově pokrývá témata Reálie Karlovarského kraje pro cestovní ruch, Projektové řízení v managementu cestovního ruchu, Marketing pro cestovní ruch a Dotační financování cestovního ruchu.

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/05.0043

Realizace: 1.5.2014 – 30.6.2015