Vzdělaní pracovníci v CR – nová šance pro rozvoj Sokolovska

Spolek Tradiční řemesla Bernard získal dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt, jehož hlavním záměrem je vyškolit obcím na území Sokolovska průvodce, kteří poradí návštěvníkům daného území, jaká zajímavá místa v obci a okolí stojí za to navštívit a podají jim odborný výklad o historii obce a památek v okolí.

Projekt je určen subjektům působícím na venkově (tj. podnikatelům a zaměstnancům obcí) na území MAS Sokolovsko.

V rámci projektu proběhne nejen teoretická výuka, ale bude také následovat praktická průvodcovská cvičení a exkurze. Během kurzu se účastníci seznámí s metodikou v cestovním ruchu, rozšíří si vědomosti o dějinách a geografii územní MAS Sokolovsko. Zábavnou formou se vytvoří průvodcovský manuál, pochopí potřebu propagace. Osvojí si také možnosti využití nejrůznějších moderních informačních technologií v cestovním ruchu. Účastníci se dozví, jaké jsou možnosti čerpání dotace pro rozvoj cestovního ruchu a na závěr si každý vyzkouší, co obnáší práce průvodce v praxi. Budou uspořádány odborné exkurze, v rámci kterých účastníci navštíví turistické cíle a vyzkouší si konkrétní turistické produkty na vlastní kůži. V praxi se seznámí s průvodcovskou činností po památkách regionu a zároveň si poslechnou odborného průvodce při své práci. Na závěr vzdělávacího kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu a odborný vzdělávací materiál „Reálie Sokolovska“.

Realizace projektu: 1.9.2014 – 31.3.2015