MANAGEMENT PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

E-LEARNINGOVÝ KURZ PRO PRACOVNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU  V KARLOVARSKÉM KRAJI

Informace o kurzu

 Informace o kurzu Management produktů CR

Ukázka z kurzu

Ukázka z kurzu Příroda – Stezky

E-learningový kurz

Vstup do kurzu